ลานแคมป์ปิ้ง หรือกิจกรรมรอบกองไฟ พร้อมกิจกรรมการละเล่นต่างๆหรือกิจกรรมพักผ่อน ภายในครอบครัว.