การชำระเงินเพื่อขอใช้บริการกับทาง phuchifa.net กรุณาชำระเงินเป็นจำนวนทศนิยม เพื่อสะดวกในการยืนยันการชำระเงิน เช่น โอนมา 800.25 บาท และโทรศัพท์มายืนยันกับทางเราได้ทันที โดยไม่ต้องใช้เอกสารตรวจสอบ ท่านสามารถชำระผ่านทางธนาคารที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้